Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD
ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie
tamaralimanska@ctrd.pl

CTRD

Bardzo proszę by w miarę możliwości opłaty za spotkania regulować na początku wizyty. Płatność gotówką lub kartą.

ul. Uniczowska 16 Katowice -Podlesie

Cennik usług

Wizyta diagnostyczna z dzieckiem                                                 130 zł 60 minut
Konsultacja psychologiczna                                                             120 zł 50 minut
Terapia indywidualna                                                                        120 zł 50 minut
Konsultacja  on - line                                                                         120 zł 50 minut
Badanie inteligencji Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5            300 zł 90 minut

130 zł 50 minut

Terapia rodzin     - dwie terapeutki                                                 
Opinia zawierająca opis wraz z wynikami testu inteligencji                                  
wydawana do 7 dni od daty złożenia wniosku
Poradnictwo wychowawcze dla rodziców                                      120 zł 50 minut
Diagnoza rozwoju społeczno - emocjonalnego                             
Kwestionariusz ASRS - diagnoza autyzmu                                                        
Informacja o wynikach konsultacji                                                                     30 zł
Opinia psychologiczna zawierająca zalecenia dla nauczycieli i rodziców                                                                                    
Kwestionariusz Conners - diagnoza ADHD                                                      20 zł

20 zł

Mindfulness dla dzieci                                                                           

50 zł 30 minut

60 zł

100 zł

180 zł 60 minut